Tag Archives: ข้อสันหลังอักเสบ

โรคข้อสันหลังอักเสบ

รู้จัก “โรคข้อสันหลังอักเสบชนิดติดยึด”

โรคข้ออักเสบชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นบริเวณหลัง และคอ การอักเสบของข้อต่อที่บริเวณหลังเป็นสาเหตุของการปวดและติดแข็งสาเหตุเกิดจากการที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมีความผิดปกติ