Tag Archives: ขนม เด็ก

7 ข้อควรรู้เกี่ยวกับ ‘ป๊อบคอร์น’ ก่อนให้ลูกกิน

ป๊อบคอร์นเป็นของขบเคี้ยวยอดนิยมของเด็กๆและคนในครอบครัว ยิ่งโดยเฉพาะที่วัฒนธรรมการชมภาพยนตร์ในโรงแบบตะวันออกเริ่มเข้ามาแพร่หลายในประเทศไทย