Tag Archives: ก๊อกน้ำ

“ฝักบัว” ใครจะรู้จุดเสี่ยงก่อโรคปอดอักเสบ

“โรคปอดอักเสบ” เกิดจากสาเหตุหลัก 2 กลุ่ม คือ ปอดอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อและปอดอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแต่โดยทั่วไปพบปอดอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อมากกว่าทั้งจากไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ที่น่ากลัวคือ แหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคอยู่ใกล้ตัวเรามากๆ ไม่ว่าจะเป็นฝักบัวก๊อกน้ำแอร์สปา ฯลฯ

CLOSE
CLOSE