Tag Archives: กุ้งขนมไหว้วันตุรษจีน

“อาหารตรุษจีน” กินยังไงให้ดีต่อสุขภาพ

ตรุษจีน ถือเป็นเทศกาลสำคัญที่ต้องเตรียมอาหารคาวหวาน สิ่งของเครื่องใช้มงคลต่างๆ สำหรับกราบไหว้บูชาเทพเจ้าและบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว อาหารคาวที่นิยมนำมาไหว้ ได้แก่ หมู เป็ด ไก่ ปลา และกุ้งส่วนขนมไหว้วันตุรษจีนที่นิยม ได้แก่ ขนมถ้วยฟู ขนมเข่ง และขนมเทียนซึ่งการนำอาหารเหล่านี้มาบริโภคต่อโดยไม่ระมัดระวังอาจนำมาสู่ปัญหาสุขภาพได้