Tag Archives: กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ

กระตุ้นพัฒนาการเบบี๋วัย 0-1 ปี ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการเคลื่อนไหว

เด็กแรกเกิดถึง 1 ปี เป็นช่วงวัยที่สำคัญในการวางรากฐานของชีวิต พ่อแม่จึงต้องคอยดูแลและช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้วยกิจกรรมที่เหมาะสม