Tag Archives: กำจัดเชื้อโควิด-19

คุมเข้มความสะอาด “บ้าน” เมื่ออยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ส่วนหนึ่งต้องรอเตียงเพื่อเข้ารับการรักษา โดยยังคงพักอยู่ภายในบ้านหรือคอนโด ดังนั้น การทำความสะอาดที่อยู่อาศัย รวมถึงเสื้อผ้า และสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนในครอบครัวต้องใส่ใจ