Tag Archives: การให้นมลูกช่วงโควิด

นมแม่…วัคซีนเข็มแรกของลูก ช่วยปกป้องจากการติดเชื้อ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ยิ่งทำให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เป็นเรื่องจำเป็นยิ่งขึ้นจากความสมบูรณ์ของสารอาหารมากกว่า 200 ชนิด ที่ช่วยในการเจริญเติบโตของเด็ก และสร้างภูมิคุ้มกันโรค เป็นเกราะป้องกันที่แข็งแรงให้กับลูกน้อย โดยคุณแม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ในทุกสถานการณ์