Tag Archives: การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19

ดูแลให้กำลังใจ-ระวังอย่าให้ผู้ป่วยจิตเวชขาดยา

ยังคงเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง สำหรับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทย เรียกว่าเป็นอะไรที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน หนึ่งในนั้นคือ ครอบครัว ต้องช่วยกันดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตกันและกัน โดยเฉพาะบ้านที่มีสมาชิกเป็นผู้ป่วยจิตเวช ต้องเพิ่มความใส่ใจมากยิ่งขึ้น