Tag Archives: การออกกำลังกายสำหรับเด็ก

ชวนลูกออกกำลังกาย หนึ่งในวิธีส่งเสริมสุขภาพที่ดีของเด็กวัยซน

การออกกำลังกายเป็นหนึ่งในปัจจัยสู่การมีสุขภาพที่ดี เด็กก็เช่นกัน พ่อแม่จึงควรส่งเสริมการออกกำลังกายของลูกวัยซน

ต้องทำไง ถ้าอยากให้ลูกแข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย?

การสร้างนิสัยให้เด็กรักการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่วัยเด็ก จะสามารถลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคที่มีสาเหตุจากการขาดการออกกำลังกาย