Tag Archives: การสร้างสุขนิสัยการนอนที่ดีให้ลูก

9 วิธีสร้างนิสัยการนอนของเบบี๋ให้ดีและปลอดภัย

การนอนหลับส่งผลต่อการหลั่งฮอร์โมนที่ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต (Growth Hormone) หากมีการนอนหลับที่เหมาะสมตั้งแต่ยังเล็ก จะทำให้มีส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นอย่างเต็มศักยภาพได้ อยากให้เบบี๋มีสุขนิสัยการนอนที่ดี

สร้างนิสัยการนอนที่ดีให้เบบี๋ ไม่ต้องคุณแม่มือโปรก็ทำได้

นอกจากนี้พฤติกรรมการนอนของเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันตามลักษณะนิสัยและสภาพแวดล้อม คำถามคือ เราสามารถสร้างนิสัยการนอนที่ดีให้ลูกได้หรือไม่?