Tag Archives: การวางแผนมีลูก

รวมประโยชน์ของการวางแผนครอบครัวที่คุณอาจไม่รู้!

เมื่อเราพูดถึง “การวางแผนครอบครัว” คนส่วนใหญ่มักโฟกัสไปที่เรื่อง “การคุมกำเนิด” เพียงอย่างเดียว ทั้งที่ความจริงแล้ว ยังหมายความรวมถึง “การวางแผนมีลูก” ด้วย ฉะนั้น การวางแผนครอบครัวจึงต้องมองให้รอบด้าน ทั้งนี้ การวางแผนครอบครัวที่ดีย่อมช่วยส่งเสริมสุขภาพของสตรี เด็ก ครอบครัว และชุมชน