Tag Archives: การรักษาโรคพาร์กินสัน

“โรคพาร์กินสัน” ปล่อยไว้ไม่รักษายิ่งทวีความรุนแรง

“พาร์กินสัน” โรคสมองเสื่อมชนิดหนึ่ง ซึ่งพบได้บ่อยเป็นอันดับ 2 รองจากโรคอัลไซเมอร์ เป็นโรคที่ผู้ที่เข้าสู่วัยชราต้องระวัง