Tag Archives: การมองเห็น ทารก

How to train เบบี๋ให้สายตาดีตามช่วงเดือน

การมองไม่เหมือนกับการได้ยิน ซึ่งทารกเริ่มใช้ได้ตั้งแต่อยู่ในท้อง หากประสาทสัมผัสส่วนนี้จะมีการพัฒนาเมื่อลูกน้อยออกมาดูโลกแล้วเท่านั้น โดยทั่วไปทารกจะเริ่มใช้สายตาตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เกิดมา