Tag Archives: การบริโภคน้ำ

บริโภคน้ำอย่างปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 ด้วยหลัก 5 ล.

ยังคงเป็นภัยสุขภาพที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง สำหรับการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด- 19 เรียกว่าแม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะลดลง ทำให้สถานการณ์เหมือนจะดีขึ้น แต่การป้องกันตัวให้ห่างไกลจากโรคก็ยังเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใส่ใจให้รอบด้าน ไม่เว้นแม่แต่เรื่องการบริโภคน้ำ!!   โคโรน่าไวรัส เป็นโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจจากเชื้อโคโรน่าไวรัสที่มีขนาด 120 นาโนเมตรแพร่กระจายโดยละอองฝอย (Droplet) ของสารคัดหลั่งเช่น น้ำมูก น้ำลาย ของผู้ป่วยผ่านทางการไอและจาม…