Tag Archives: การนอนกรนที่เป็นอันตราย

“โรคนอนกรน” มหัตภัยร้าย 40% หยุดหายใจ เสี่ยงตายไม่รู้ตัว!

การนอนหลับเป็นกิจกรรมที่ทำให้ร่างกายได้พักฟื้นจากความเหนื่อยล้า ดังนั้นหากเราสามารถนอนหลับได้ปกติก็จะมีสุขภาพที่ดี ในทางตรงกันข้ามหากใครที่มีปัญหาการนอน ก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตประจำวันได้ การนอนหลับผิดปกติที่พบบ่อย คือ “โรคนอนกรน”ที่น่ากลัวก็คือประมาณร้อยละ40 ของผู้ป่วยทั้งหมดมักขยายขอบเขตของอาการไปสู่“ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ”