Tag Archives: การทำงานบนเตียง

WFH ทำงานบนเตียง สะดวก สบาย แต่ทำร้ายสุขภาพ

Work From Home (การทำงานที่บ้าน) เป็นเทรนด์การทำงานยุคใหม่อันเป็นผลพวงจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาไม่หยุดยั้ง ทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องที่สะดวก รวดเร็ว ไร้พรมแดน นอกจากนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 WFF นับเป็นทางเลือกในการทำงานที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรค