Tag Archives: การดูแลบาดแผล

จริงหรือ? “กินไข่” ทำให้แผลปูด-เป็นแผลเป็น

หลายครั้งที่ความเชื่อผิด ๆ ซึ่งฝั่งแน่นใจความคิดมายาวนาน นำไปสู่ปัญหาสุขภาพ ในส่วนของเรื่องอาหารการกินนั้นมีความเข้าใจผิดไม่น้อยเกี่ยวกับ “ของแสลง” โดยผลสำรวจพบว่าคนไทยเกินครึ่งเข้าใจว่า“ไข่” เป็นของแสลง หากกินไข่ขณะมีแผล จะทำให้เกิดแผลปูดรวมถึงรอยแผลเป็นซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิด!!