Tag Archives: การดื่มน้ำให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ดื่มน้ำอย่างไร? ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

“น้ำ” เป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกาย ในร่างกายมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักถึง 2 ใน 3 ปกติร่างกายจะสูญเสียน้ำวันละประมาณ 2.5 ลิตร ขณะที่ร่างกายจะได้น้ำมาทนแทนจากการรับประทานอาหาร และการดื่มน้ำ ดังนั้น หากดื่มน้ำมากหรือน้อยเกินไปอาจนำไปสู่การเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ได้ คำถามคือ เราจะทำอย่างไรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการดื่มน้ำ   เคล็ดลับการดื่มน้ำให้ได้ประโยชน์สูงสุด ควรดื่มน้ำสะอาดให้ได้ให้เหมาะสมกับน้ำหนักตัว…