Tag Archives: การชื่นชมลูก

ทริคการเลี้ยงลูกให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง

เพราะการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนในวัยเด็ก ส่งผลต่อความคิดและทัศนคติเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ฉะนั้นพ่อแม่ที่มีลูกน้อยวัยซนจึงต้องใส่ใจในเรื่องการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเจ้าตัวเล็กเป็นอย่างยิ่ง ในส่วนของการสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองนั้น เจ้าตัวซนของคุณก็สามารถมีความรู้สึกนี้ได้ จากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ค่ะ