Tag Archives: การจัดอาหารกลางวัน

“อาหารกลางวัน” เลือกอย่างไรให้ดีต่อพัฒนาการเด็ก

“อาหารกลางวัน” ถือเป็นอีกหนึ่งมื้ออาหารที่สำคัญ โดยเด็กควรได้กินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน เพื่อให้ได้สารอาหารที่เหมาะสม ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต มีพัฒนาการสมวัย