Tag Archives: การฆ่าตัวตายผ่านโซเชียลมีเดีย

คนไทยไลฟ์สด “ฆ่าตัวตาย” เดือนละ 1-2 ครั้ง เสี่ยงเลียนแบบ

สร้างความสะเทือนใจอย่างยิ่ง สำหรับการแพร่ภาพสดการฆ่าตัวตายผ่านโซเชียลมีเดีย ที่มีข่าวปรากฏให้เห็นเมื่อไม่นานนี้ นอกจากทำให้รู้สึกสลดหดหู่แล้ว อาจทำให้เกิดการเลียนแบบในผู้ที่สภาพจิตใจเปราะบางหรือเผชิญกับปัญหาทุกข์ใจต่างๆ ไม่อยากให้สมาชิกในครอบครัวเป็นหนึ่งในนั้นก็ต้องรู้จักป้องกันค่ะ

CLOSE
CLOSE