Tag Archives: การขับขี่

9 โรคและปัญหาสุขภาพที่มีผลกระทบต่อการขับขี่รถ

การเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน นอกจากกรณีเมาแล้วขับแล้ว ปัญหาด้านสุขภาพบางอย่างอาจส่งผลต่อความสามารถในการขับขี่และทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ เช่น กรณีผู้อำนวยการโรงเรียนเกิดอาการลมชักจนขับรถจนพุ่งชนนักเรียนเสียชีวิต 4 ราย คำถามคือ โรคใดบ้างที่ส่งผลต่อสมรรถภาพในการขับขี่บนท้องถนน?

ฟอร์ดพัฒนา “อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ” เทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่เชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพ

ฟอร์ดเปิดห้องแล็บค้นคว้าอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะเพื่อการช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม เมืองเดียร์บอร์น รัฐมิชิแกน เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันหันมาสนใจอุปกรณ์สวมใส่ ได้แก่ นาฬิกา smartwatch แว่นตาอัจฉริยะ และอุปกรณ์ตรวจจับการออกกำลังกาย กันมากขึ้น