Tag Archives: การกิน แม่ท้อง

ลูกในครรภ์ได้ยินเสียงอะไรได้บ้าง?

นักวิจัยได้ทำการศึกษาการได้ยินของทารกในครรภ์ด้วยวิธีต่างๆ เพื่อศึกษาถึงการได้ยินของทารก โดยเริ่มจากการดูการเคลื่อนไหวของทารกจากการอัลตราซาวนด์ เมื่อทารกถูกกระตุ้นด้วยเสียงเพลงที่เปิดไมโครโฟนที่ติดไว้บนหน้าท้องของแม่ พบว่า…

7 อาหารยอดฮิต ใครอยากท้องต้องกิน!!!

คุณแม่ที่อยากตั้งครรภ์มักจะวางแผนบำรุงร่างกายตัวเองให้พร้อมก่อนการตั้งครรภ์ รวมไปถึงการตรวจสุขภาพ การหาภาวะเสี่ยงในการตั้งครรภ์ ดังนั้นการเลือกกินอาหารที่มีสารอาหารจำเป็นก็เป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้คุณแม่พร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ได้ไม่ยากค่ะ