Tag Archives: การกลั้นปัสสาวะ

ปวดนิดปวดหน่อยก็เข้าห้องน้ำ พฤติกรรมส่อโรคต้องระวัง!

ถ้าเพื่อนๆ ไม่เคยกลั้นฉี่เลยปวดนิดปวดหน่อยก็เข้าสุขาขอเตือนว่า การเข้าห้องน้ำโดยที่ร่างกายไม่รู้สึกปวดฉี่จริงๆ หรือฉี่กระปริบกระปรอยนั้นเป็นผลเสียกับเพื่อนๆ อย่างแน่นอนหากติดนิสัยเข้าห้องนำทั้งที่ไม่จำเป็นความสามารถในการควบคุมปัสสาวะจะยิ่งลดลง