Tag Archives: กล่องเสียง

เช็คด่วน! เสียงแหบเรื้อรัง ระวัง “มะเร็งกล่องเสียง”

นับเป็นอีกหนึ่งชนิดของโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยชนิดหนึ่งของคนทั่วโลก สำหรับ “มะเร็งกล่องเสียง” ถึงแม้ยังไม่ติดหนึ่งในสิบของมะเร็งที่พบบ่อยก็ตาม แต่ถ้านับเฉพาะมะเร็งของ หู คอ จมูก มะเร็งชนิดนี้จะอยู่ในอันดับท็อปไฟว์ ที่น่ากลัว คือ หากรักษาช้า อาจต้องตัดกล่องเสียงทั้งหมด ว่าแล้วไปเช็คอาการโรคนี้กันค่ะ

“กล่องเสียงอักเสบ” ไม่ต้องเป็นไอดอลก็มีโอกาสเป็นได้

“กล่องเสียงอักเสบ” (Laryngitis)เป็นโรคหรือภาวะที่เกิดมีการอักเสบขึ้นกับกล่องเสียง ส่วนใหญ่มักเป็นการอักเสบจากติดเชื้อโรค แต่ส่วนน้อยเกิดจากการอักเสบที่เกิดโดยไม่ได้มีการติดเชื้อโรค ภาวะนี้มักเป็นอาการที่หายได้เองใน 3-4 วันโดยไม่ต้องพบแพทย์ ทั้งนี้สามารถพบกล่องเสียงอักเสบได้ในทุกอายุตั้งแต่เด็กจนถึงในผู้สูงอายุ

“มะเร็งกล่องเสียง” เป็นแล้วตายได้ใน 1 ปี!

มะเร็งกล่องเสียง (Laryngeal Cancer) คือ เนื้องอกร้ายที่เกิดขึ้นบริเวณเนื้อเยื่อบุผิวของกล่องเสียง เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยชนิดหนึ่งของคนทั่วโลก เป็นโรคของผู้ใหญ่ มักพบสูงขึ้นในช่วงอายุ 60-70 ปี และพบในผู้ชายบ่อยกว่าในผู้หญิงโดยชนิดของมะเร็งกล่องเสียงที่พบได้บ่อยที่สุดคือ squamous cell carcinoma