Tag Archives: กลูโคแมนแนน คืออะไร

กลูโคแมนแนน (Glucomannan) สุดยอดไฟเบอร์ อาหารเสริมลดน้ำหนัก

กลูโคแมนแนน (Glucomannan) เป็นไฟเบอร์ที่ละลายน้ำได้ที่มักผลิตมาจากรากหัวบุก ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลดน้ำหนักในการศึกษาหลายครั้ง เช่นเดียวกับไฟเบอร์ละลายน้ำอื่นๆ เชื่อว่าจะช่วยลดน้ำหนักได้หลายวิธี