Tag Archives: กลืนอาหาร

เคล็ดลับการกินอาหารให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัย

การกลืนอาหารเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญในวัยผู้ใหญ่ เพราะหากขาดความระมัดระวังอาจนำไปสู่อันตรายถึงชีวิตได้