Tag Archives: กฎหมาย สินสอด

“สินสมรส” เรื่องไม่เล็กของคู่รัก

เชื่อว่ามีคู่สมรสทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมายและนอกกฎหมายที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันน้อยคู่นักที่จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายการครองคู่ โดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ “สินสมรส” บางคู่กว่าสะดุดหูกับคำนี้ก็ต่อเมื่อเกิดปัญหากันแล้ว