รู้ยัง? การแต่งงานอาจช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้

0

การแต่งงานอาจช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดสมอง จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Heart 

ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าสถานภาพสมรสรวมเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองและในทางกลับกันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เพิ่มโอกาสที่จะรอดชีวิตได้ด้วยตัวของมันเอง

โรคหัวใจและหลอดเลือดส่วนใหญ่ (80%) เป็นปัจจัยเสี่ยงที่รู้จักกันดี ได้แก่ อายุ เพศ; ความดันโลหิตสูง; คอเลสเตอรอลสูง; สูบบุหรี่ และโรคเบาหวาน

แต่ก็ไม่ชัดเจนว่ามีอิทธิพลต่อส่วนที่เหลืออีก 20% คืออะไร?

marriage_may_protect_against_heart_disease

ผลการวิจัยก่อนหน้านี้เกี่ยวกับผลกระทบของสถานภาพการสมรสมีการผสมกันบ้าง ดังนั้น ในการชี้แจงประเด็นปัญหาผู้เขียนจึงสืบค้นฐานข้อมูลการวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาดึง 34 เคสออกจากทั้งหมด 225 เคสซึ่งทั้งหมดได้รับการตีพิมพ์ระหว่าง 1963 และ 2015 และเกี่ยวข้องกับมากกว่า 2 ล้านคนอายุระหว่าง 42 และ 77 จากยุโรปสแกนดิเนเวียอเมริกาเหนือตะวันออกกลางและเอเชีย

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมพบว่าเมื่อเทียบกับผู้ที่แต่งงานแล้วผู้ที่ไม่ได้แต่งงาน หรือหย่าร้าง หรือเป็นหม้ายมีความเสี่ยงต่อการเป็น…

  • โรคหัวใจและหลอดเลือด (42%)
  • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (16%)
  • โรคหัวใจและหลอดเลือด (42%)
  • โรคหลอดเลือดสมอง (55%)

การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าการหย่าร้างมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงสูงขึ้นร้อยละ 35 ต่อการเกิดโรคหัวใจทั้งชายและหญิงในขณะที่หญิงหม้ายทั้งสองมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองร้อยละ 16

มีหลายทฤษฎีที่ว่าเหตุใดการสมรสจึงอาจเป็นการป้องกัน ซึ่งรวมถึงการรับรู้และการตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพก่อนหน้านี้ การยึดมั่นในยาที่ดีขึ้น ความมั่นคงทางการเงินที่ดีขึ้น สุขภาพที่ดีขึ้น และเครือข่ายเพื่อนที่ดี นับว่าเป็นปัจจัยรวมๆ ที่ช่วยด้วยเหมือนกัน

เมื่อเห็นผลการวิจัยแบบนี้แล้ว ก็ไม่ได้หมายความเป็นโสดไม่ดีนะ หากเราดูแลสุขภาพอยู่เสมอก็เป็นปัจจัยที่ช่วยให้เราลดความเสี่ยงในการเกิดโรคโดยที่ไม่ต้องแต่งงานก็ได้เหมือนกัน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *