9 ความเสี่ยงที่มักเกิดขึ้น เมื่อคุณแม่ “ตั้งครรภ์แฝด”

0

การตั้งครรภ์แฝด” (Multiple pregnancy) หรือ “ครรภ์แฝด” หมายถึง การตั้งครรภ์ครั้งเดียวแต่มีทารกในครรภ์มากกว่า 1 คน หรือตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ว่าแต่อย่ามัวแฮปปี้ที่คลอดเบบี๋ครั้งเดียวแต่ได้มากกว่า 1 คนนะคะ เพราะครรภ์แฝดเป็นการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงต่างๆ ค่ะ

9 ความเสี่ยงที่มักเกิดขึ้น เมื่อคุณแม่ “ตั้งครรภ์แฝด”

the-risk-usually-occurs-when-the-mother-multiple-pregnancy

  1. คลอดก่อนกำหนด หมายถึงการคลอดก่อน 37 สัปดาห์ โดยเฉลี่ยแล้วคุณแม่ตั้งครรภ์แฝดสองจะคลอดในช่วงสัปดาห์ที่ 36 ส่วนคุณแม่ตั้งครรภ์แฝดสาม จะคลอดในช่วงสัปดาห์ที่ 32
  2. น้ำหนักตัวแรกเกิดน้อย เนื่องจากคลอดก่อนกำหนด ทารกแฝดจึงมีน้ำหนักตัวแรกเกิดน้อย โดยทารกที่เกิดก่อน 32 สัปดาห์ มักจะน้ำหนักน้อยกว่า 1,500 กรัม ทำให้ทารกตัวเล็กเพราะปอดยังไม่แข็งแรงมากพอรวมถึงความบกพร่องทางสติปัญญา ความพิการทางสมอง สูญเสียการมองเห็น และการได้ยิน
  3. ความดันโลหิตสูง คุณแม่ตั้งครรภ์แฝดมีแนวโน้มเกิดความดันโลหิตสูงระหว่างการตั้งครรภ์มากถึง 20% หากความดันของคุณแม่สูงมากจนเกินไป จะเกิดครรภ์เป็นพิษได้ ซึ่งอันตรายต่อชีวิตของคุณแม่และลูก
  4. ครรภ์เป็นพิษ คือ อาการที่คุณแม่ตั้งครรภ์มีความดันโลหิตสูงมากผิดปกติและตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะ ส่งผลให้รกได้รับเลือดไม่เพียงพอ จนทารกในท้องได้รับออกซิเจนกับสารอาหารน้อยลง
  5. ธาตุเหล็กในร่างกายต่ำ เนื่องจากลูกแฝดในครรภ์จะดึงเอาธาตุเหล็กจากคุณแม่ไปใช้มากขึ้นยกกำลังสองเพื่อสร้างเม็ดเลือดแดง ทำให้คุณแม่มีโอกาสเกิดเลือดจางได้สูงขึ้น
  6. เบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ โดยคุณแม่ที่เป็นเบาหวาน ทารกในท้องจะตัวใหญ่ ทำให้คลอดลำบาก
  7. รกลอกตัวก่อนกำหนด คือ การที่รกลอกจากผนังมดลูกก่อนกำหนดคลอด ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตของทารกในครรภ์ โดยภาวะนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับคุณแม่ตั้งครรภ์แฝดถึงสามเท่า
  8. ทารกเสี่ยงผิดปกติหรือเสี่ยงเสียชีวิตในครรภ์ เช่น ทารกอยู่ในท่าผิดปกติเพราะมีพื้นที่ให้เคลื่อนไหวได้ไม่เพียงพอ, ทารกในครรภ์เจริญเติบโตผิดสัดส่วนกัน ทำให้แต่ละคนเจริญเติบโตได้ไม่เท่ากัน, ทารกเสียชีวิตในครรภ์ เนื่องจากเส้นเลือดที่ส่งสารอาหารและออกซิเจนนั้นต่อกัน ทำให้แต่ละคนรับสารอาหารไม่เท่ากันภาวะทารกโตช้าในครรภ์ ทารกในท้องต้องแย่งสารอาหารกันทำให้ทารกในครรภ์แฝดโตช้ากว่าปกติค่ะ
  9. เสี่ยงต่อการแท้งบุตร การตั้งครรภ์แฝดมีโอกาสเกิดการแท้งบุตรได้มากกว่าการตั้งครรภ์เดี่ยว คุณแม่อาจแท้งบุตรได้ทั้ง 2 คน หรือแท้งออกมา 1 คนแล้วตั้งครรภ์ต่ออีก 1 คน

อย่าเพิ่งจิตตกตีตนไปก่อนไข้นะคะ เพราะแม้การตั้งครรภ์แฝดจะดูมีความเสี่ยงสูง แต่หากคุณแม่ดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีและไปพบคุณหมออย่างสม่ำเสมอ ย่อมช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับลูกน้อยได้ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *