โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระหว่างตั้งครรภ์ต้องเตือนสามี!!!

0

เป็นเรื่องธรรมดาที่ระหว่างตั้งครรภ์ กิจกรรมบนเตียงของคู่สามีภรรยาส่วนมากจะลดลง  แท้จริงแล้ว ทางการแพทย์ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างตั้งครรภ์ ทุกคู่สามารถร่วมรักกันได้ตามปกติ ยกเว้น คุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีปัญหาสุขภาพ สูติแพทย์จะแนะนำให้งดในบางช่วงของการตั้งครรภ์เท่านั้น

แต่ปัญหาเรื่องความต้องการทางเพศนี้ อาจทำให้ผู้ชายหลายคนแอบเเว๊บออกนอกลู่นอกทางไปบ้าง  แต่ปัญหาใหญ่คือการนำโรคติดต่อมาสู่คุณแม่ขณะตั้งครรภ์  ส่งผลต่อสุขภาพแม่ หรือ ลูก หรือ ทั้งแม่และลูกในครรภ์ได้

sexually-transmitted-infection-during-pregnancy

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ขณะตั้งครรภ์ ที่พบได้แก่…

เอดส์ (HIV/AIDS)

อาจตรวจพบบ้างไม่พบบ้างในระหว่างฝากครรภ์ แต่หากตรวจพบก่อนคลอดจะเป็นการดีต่อทารกในครรภ์ และหลังคลอดทารกต้องเข้ารับการรักษาโดยการรับประทานยาต้านตั้งแต่วันแรกที่คลอด

เริม (Herpes )

อาการที่เห็น คือจะมีตุ่มใสบริเวณอวัยวะเพศ เป็นทีก็ปวดแสบปวดร้อน ติดไปแล้วก็จะเป็นๆหายๆ และเป็นไปตลอดชีวิต อาการจะกำเริบตามสุขภาพของเรา หากเป็นเริมที่อวัยวะเพศระหว่างตั้งครรภ์อาจทำให้เชื้อผ่านไปยังทารก ทำให้พิการตั้งแต่อยู่ในครรภ์ได้ และถ้าเป็นในช่วงใกล้ตลอด ทารกจะมีโอกาสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ ร้อยละ 30-50 จากการคลอด

ซิฟิลิส(Syphilis)

คุณแม่ตั้งครรภ์ถ้าเป็นซิฟิลิสมักจะเป็นชนิดแฝง กล่าวคือ ไม่มีอาการผิดปกติ แต่จะพบความผิดปกติจากการตรวจเลือดเท่านั้น มีน้อยรายที่จะพบลักษณะแผลหรือผื่นจากซิฟิลิส ดังนั้น แม่ตั้งครรภ์ครรภ์ทุกคนควรได้รับการ ตรวจ VDRL หรือ RPRเมื่อท้องอ่อน (1-3 เดือน) 1 ครั้ง และควรตรวจซํ้าอีกครั้ง เมื่อท้องแก่ (6 เดือน-คลอด)

พยาธิ trichomonas

เกิดจากการติดเชื้อโปรโตซัว ที่ชื่อTrichomonas vaginalis มีอาการตกขาวเหม็นสีเขียว คันในช่องคลอด หากเป็นโรคนี้ในระหว่างการตั้งครรภ์ โรคพยาธิในช่องคลอดที่มีอาการรุนแรง อาจกระตุ้นให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดได้  แต่จะไม่มีการถ่ายทอดเชื้อไปที่ทารก

หนองในแท้ หนองในเทียม (GC/chlamydia)

2 โรคนี้มักมาด้วยกัน   อาจมีแค่ตกขาวหรือลามเข้าไปถึงมดลูก-ปีกมดลูก จนอักเสบเป็นฝีหนอง มีผลทำให้มีบุตรยากหรือท้องนอกมดลูกในภายหลังได้   โรคหนองในที่มีอาการรุนแรง อาจกระตุ้นให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดได้ นอกจากนี้ หากมีเชื้อหนองใน ในช่องคลอดทารกที่คลอดผ่านทางช่องคลอดมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อ โดยเฉพาะที่บริเวณเยื่อบุตา ในประเทศไทยจะมีการหยอดตาทารกแรกเกิดด้วย 1% Silver Nitrate ทุกรายเพื่อลดโอกาสในการเกิดการติดเชื้อนี้

หูดหงอนไก่ (genital wart, condyloma acuminata)

มีลักษณะเป็นหูดเกิดที่อวัยวะเพศ รวมทั้งที่ทวารหนัก สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อเรียกว่า human papilloma virus หรือ HPV โดยทั่วไปมักพบเป็นติ่งเนื้อสีชมพูรวมกันเป็นก้อนคล้ายหงอนไก่ ตำแหน่งที่พบบริเวณแคมช่องคลอดและปากมดลูกของเพศหญิง ปกติโรคหูดหงอนไก่จะไม่มีอาการอะไร เว้นเสียแต่อาจมีการฉีกขาดเลือดออก หรือติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำเติม จึงทำให้เกิดการอักเสบเป็นหนองได้ หากมีขนาดใหญ่มาก  อาจทำให้เสียเลือดปริมาณมากขณะคลอด จึงต้องคลอดลูกโดยการผ่าตัด

 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องเล่นเลยๆ  คุณแม่ตั้งครรภ์ควรบอกให้คุณสามีทราบถึงอันตรายที่จะเกิด  และพูดคุยสร้างขอตกลงกันเสียแต่เนิ่นๆ นะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *