แม่ท้องต้องรีบฝากครรภ์ ป้องกันโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด

0

เพราะอาการเจ็บป่วยสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ฉะนั้น หากสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ ก็ควรทำ ยิ่งในแม่ท้องด้วยแล้ว นอกจากมีโอกาสป่วยได้ง่าย บางโรคก็มีโอกาสส่งผลกระทบต่อลูกน้อยในครรภ์ ไม่อยากให้เบบี๋เสี่ยงโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด คุณแม่ท้องต้องรีบไปฝากครรภ์!!

 

31

 

โรคซิฟิลิส (Syphilis) คือ โรคติดเชื้อจากแบคทีเรีย  Treponema pallidum (ทรีโพนีมา แพลลิดัม) โดยจะเริ่มแสดงอาการ 3-4 สัปดาห์ หลังจากได้รับเชื้อ พบผู้ติดเชื้อมากในกลุ่มของวัยรุ่น (ช่วงมัธยมศึกษา-มหาวิทยาลัย) โดยปกติจะติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ หากมีการติดเชื้อในสตรีตั้งครรภ์ อาจส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ได้อีกด้วย โดยคุณแม่ท้องสามารถแพร่เชื้อซิฟิลิสจากตนเองไปสู่เบบี๋ในครรภ์ได้ ทั้งผ่านทางรกและติดเชื้อระหว่างการคลอด

 

ทั้งนี้ หากคุณแม่ตั้งครรภ์ไม่ได้รับการตรวจคัดกรอง ฝากครรภ์ หรือไม่ได้รับการรักษา จะส่งผลเสียต่อการตั้งครรภ์ ดังนี้

– ทารกติดเชื้อซิฟิลิส

– ทารกโตช้าในครรภ์

– คลอดก่อนกำหนด

– ทารกเสียชีวิตในครรภ์หรือตายคลอด

 

โดยทารกที่ได้รับเชื้อจากแม่ที่เป็นโรคซิฟิลิสจะมีโอกาสเสียชีวิตในครรภ์ ส่วนทารกที่เกิดมีชีพ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 2 ปี สามารถพบอาการ ได้แก่ ผื่นลอกที่ฝ่ามือฝ่าเท้า ซีด เหลือง ตับม้ามโต กระดูกผิดปกติ ในบางรายอาจพบการติดเชื้อในระบบประสาทร่วมด้วย หากพบอาการ ได้แก่ ตาบอด หูหนวก ดั้งจมูกยุบ ฟันแท้มีลักษณะผิดปกติและปากแหว่ง ซึ่งมีความผิดปกติของกระดูกและข้อทำให้เกิดรูปหน้าที่ผิดปกติ ตั้งแต่อายุ 2 ปีขึ้นไป มักเป็นอาการผิดปกติที่คงอยู่ตลอดชีวิต

 

ดังนั้น หากพบว่าทารกที่คลอดแล้วป่วยเป็นโรคดังกล่าว ต้องได้รับการดูแลรักษาและติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีการรักษาที่ทันสมัย มียารักษาและสามารถรักษาให้หายขาดได้ ซึ่งหญิงตั้งครรภ์ทุกคน ควรเข้ารับการฝากครรภ์ เพื่อหาเชื้อพร้อมคู่ และดูแลรักษาโดยเร็ว หลักการรักษาจะมีการติดตาม เพื่อดูระดับผลเลือดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโรคนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้

 

เพื่อเป็นการป้องกันโรคที่เกิดจากพันธุกรรมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด เมื่อทราบว่าตนเองตั้งครรภ์ ควรเข้ารับการฝากครรภ์โดยเร็ว (ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์) โดยจะได้รับการตรวจคัดกรองซิฟิลิสในหญิงตั้งครรภ์ 2 ครั้ง คือ ตั้งแต่ที่ฝากครรภ์ครั้งแรก และ ระหว่างอายุครรภ์ 28-32 สัปดาห์ หากตรวจพบจะได้รักษาตั้งแต่เริ่มต้น จะช่วยลดการถ่ายทอดเชื้อไปยังทารกในครรภ์ได้

 

ดังนั้น หากทราบว่าตั้งครรภ์ควรรีบไปฝากครรภ์โดยเร็ว นอกจากช่วยลดความเสี่ยงของโรคซิฟิลิสแต่กำเนิดให้เบบี๋ได้แล้ว ยังช่วยให้แพทย์เห็นความผิดปกติในระหว่างตั้งครรภ์ และสามารถรักษาได้ทันเวลาอีกด้วย

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *