ไม่อยากเสี่ยงโรค แม่ท้องต้องได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน!

0

“โรคขาดสารไอโอดีน” หมายถึง ภาวะร่างกายได้รับสารไอโอดีนไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายเป็นประจำ ซึ่งมีผลต่อการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนทำให้เกิดการเสียสมดุลในการควบคุมการทำงานของต่อมไทรอยด์ นำไปสู่ผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องการสารไอโอดีนมากกว่าคนทั่วไป!

“ไอโอดีน” ถือเป็นสารอาหารหนึ่งที่เป็นต้นทุนทางสติปัญญาของทารกแรกเกิดที่สำคัญ เนื่องจากการขาดสารไอโอดีนจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาสมองของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงช่วงระยะทารกแรกเกิดและเด็กปฐมวัย ดังนั้น หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดให้นมบุตร 6 เดือนทุกราย จึงจำเป็นต้องได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน

iodine-tablets-and-pregnant

สำหรับหญิงตั้งครรภ์นั้น หนึ่งในมาตรการที่จะช่วยควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน คือ การจ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก ให้หญิงตั้งครรภ์ทุกราย ตลอดการตั้งครรภ์ และหญิงหลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน ผลการดำเนินงานล่าสุด ปี 2561 หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน เพียงร้อยละ 70.8 ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมาย

นอกจากหญิงตั้งครรภ์ที่ควรได้รับสารไอโอดีนมากกว่าคนทั่วไปแล้ว รองลงมาก็คือหญิงที่อยู่ในระหว่างให้นมบุตร เนื่องจากเด็กที่อยู่ในวัยกินนมแม่ ยังคงต้องการสารไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเจริญเติบโตของเซลล์สมอง นำไปสู่การสร้างเสริมสติปัญญาให้มีระดับไอคิวที่เหมาะสม

เพื่อให้คุณแม่ตั้งครรภ์ได้รับไอโอดีนอย่างเพียงพอ คุณแม่จึงต้องใส่ใจในการรับประทานอาหารให้มาก นอกจากเลือกอาหารให้ครบ 5 หมู่ ที่มีความหลากหลายในปริมาณที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องเลือกที่มีไอโอดีน ไม่ว่าจะเป็นจากอาหารทะเลต่างๆ, จากอาหารที่ปรุงรสด้วยผลิตภัณฑ์เสริมสารไอโอดีน อาทิ น้ำปลา ซอสถั่วเหลือง เป็นต้น และจากยาเม็ดเสริมไอโอดีน จ่ายโดยสูตินรีแพทย์

ไม่เพียงดูแลเรื่องการกินไอโอดีนด้วยตัวเองเท่านั้น อีกสิ่งสำคัญคือการไปตรวจครรภ์ตามเวลานัดอย่างสม่ำเสมอ เพราะหากพบความผิดปกติหรือความเสี่ยงต่างๆ จะได้ทำการรักษาได้ทันท่วงทีค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *