ปัญหาเหงือกอักเสบของแม่ท้อง ป้องกัน รักษาอย่างไรดี?

0

ปัญหาสุขภาพช่องปากที่พบได้บ่อยในหญิงตั้งครรภ์ คือ โรคเหงือกอักเสบ ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน อาการแพ้ท้องอาเจียนบ่อย อนามัยช่องปากไม่ดีทำให้เกิดโรคฟันผุ และมีปริมาณเชื้อแบคทีเรียในช่องปากมาก มีโอกาสถ่ายทอดเชื้อไปสู่ลูกได้มากขึ้น ทำให้ลูกในครรภ์มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุด้วย

มีการศึกษาที่พบว่าโรคปริทันต์อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะคลอดก่อนกำหนดและเด็กมีน้ำหนักแรกเกิดน้อยได้ การได้รับบริการขูดหินน้ำลายและทำความสะอาดช่องปากจะช่วยลดภาวะเหงือกอักเสบ และการอุดฟันช่วยลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียในช่องปากหญิงตั้งครรภ์

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ได้ให้คำแนะนำที่น่าสนใจในการดูแลสุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ ดังนี้…

gingivitis-in-pregnant

  1. หญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ที่สถานบริการสาธารณสุขควรได้รับการตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก เพื่อทราบสภาวะช่องปากของตนเอง ได้รู้วิธีการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองและลูก ฝึกทักษะการแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟันที่ถูกวิธี
  1. หากพบปัญหาโรคในช่องปากก็ควรได้รับการรักษาตามความจำเป็น ในช่วงตั้งครรภ์เดือนที่ 4 – 6 หรือได้รับการส่งต่อเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม
  1. การเลือกซื้อแปรงสีฟัน ควรเลือกใช้แปรงขนนุ่มเพื่อความปลอดภัยของเหงือก เนื่องจากขนแปรงเป็นส่วนที่สัมผัสฟันและเหงือกโดยตรง
  1. ใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ และให้แปรงฟันนาน 2 นาทีขึ้นไป เพื่อให้ฟลูออไรด์สัมผัสกับผิวฟันได้เต็มที่
  1. การแปรงฟันเป็นประจำทุกวัน เช้าและก่อนนอน เป็นการทำความสะอาดช่องปากที่ดีที่สุดโดยวิธีการขยับปัดให้วางขนแปรงทำมุม 45 องศา กับเหงือกตรงตำแหน่งคอฟันหรือรอยต่อของเหงือกกับฟัน เพราะเป็นบริเวณที่มีจุลินทรีย์สะสมมากที่สุด

ห้ามละเลยสุขภาพช่องปากโดยเด็ดขาดนะคะ เพราะการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธีและเหมาะสมในขณะตั้งครรภ์ จะช่วยลดการถ่ายทอดเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของฟันผุจากแม่สู่ลูกได้ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *