วิธีคุมกำเนิดแบบต่างๆ กับเปอร์เซ็นต์เสี่ยงท้อง

0

ปัญหาการตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจ ใช่จะเกิดแต่กับคนที่มีเซ็กซ์โดยไม่คุมกำเนิดเท่านั้น เพราะบางรายแม้จะมีการคุมกำเนิดแล้ว แต่ก็ยังตั้งท้องอีกจนได้ นั่นเพราะการคุมกำเนิดทุกวิธียังไม่สามารถรับรองผลได้ 100 เปอร์เซ็นต์ โอกาสผิดพลาดเกิดขึ้นได้

ว่าแต่การคุมกำเนิดแต่ละวิธีมีความเสี่ยงท้องกี่เปอร์เซ็นต์กันนะ?

contraceptives_with_the_opportunity_of_pregnant

ข้อมูลจาก คุณรัชดา ธราภาค มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) กล่าวถึงประสิทธิภาพที่แตกต่างกันของวิธีการคุมกำเนิดแต่ละชนิด สรุปความได้ดังนี้

ถุงยางอนามัย

เปอร์เซ็นต์เสี่ยงท้องประมาณ 2-18%

ความเสี่ยงจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้ใช้ มีความเป็นไปได้ที่ถุงยางอาจฉีก ขาด แตก รวมทั้งต้องระวังหากใช้ร่วมกับสารหล่อลื่นบางชนิด ซึ่งมีผลทำให้ถุงบางเปื่อยและฉีกขาดได้ง่าย

ยาเม็ดคุมกำเนิด

เปอร์เซ็นต์เสี่ยงท้องประมาณ 1-9%

เงื่อนไขที่สำคัญของประสิทธิภาพความสามารถในการป้องกันการตั้งครรภ์ของยาเม็ดคุมกำเนิด คือ การกินยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อควบคุมระดับฮอร์โมนในร่างกาย ถ้าลืมกินยาบ่อยๆ จะทำให้ประสิทธิภาพลดลง และมีผลกระทบต่อการทำงานของร่างกาย

วงแหวนคุมกำเนิด และแผ่นแปะคุมกำเนิด

เปอร์เซ็นต์เสี่ยงท้องประมาณ 1-9%

สองวิธีนี้ทำงานกับระดับฮอร์โมนในร่างกายและให้ผลในการคุมกำเนิดเทียบเท่ายาเม็ดคุมกำเนิด คนที่ชอบลืมกินยาอาจเลือกสองวิธีนี้ โดยวงแหวนใช้ใส่ในช่องคลอดหนึ่งอันมีอายุใช้งาน 1 เดือน ส่วนแผนแปะคุมกำเนิดจะใช้แปะบริเวณผิวหนังอ่อนๆ โดยเปลี่ยนแผ่นทุกสัปดาห์

ยาคุมฉุกเฉิน

เปอร์เซ็นต์เสี่ยงท้องประมาณ 15-25%

ถือเป็นวิธีเสริมเมื่อการคุมกำเนิดอื่นล้มเหลว โดยผู้ใช้มักสับสนเรื่องระยะเวลาการกินยา ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพของยา และเนื่องจากเป็นยาที่ปริมาณฮอร์โมนสูง จึงมีผลต่อการทำงานของร่างกาย


ส่วนยาคุมกำเนิดชนิดฝัง ห่วงคุมกำเนิด และการทำหมัน ทั้งสามวิธีให้ผลค่อนข้างแน่นอน โอกาสผิดพลาดน้อยมาก แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มี สิ่งสำคัญคือต้องรับบริการจากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *