ฝังเข็มกระตุ้นตั้งครรภ์อีกหนึ่งวิธีบำรุงครรภ์

0

การฝังเข็มในสตรีมีครรภ์นั้น สามารถทำได้เพื่อช่วยแก้อาการแพ้ท้องต่างๆ ได้ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ แต่การฝังเข็มสตรีมีครรภ์ก็มีข้อควรระวังต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของลูก ข้อควรระวังมีดังนี้

ฝังเข็ม ตั้งครรภ์

1.สตรีมีครรภ์ที่เริ่มตั้งครรภ์ในระยะก่อน 3 เดือนแรก

ไม่ควรฝังเข็มที่บริเวณท้องน้อย

2.สตรีมีครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 3 เดือนขึ้นไป

ไม่ควรฝังเข็มที่บริเวณท้องส่วนบน ท้องน้อย รวมไปถึงบริเวณเอวและก้นกบ และยังมีจุดฝังเข็มบางจุด เช่น จุดเจียนจิ่ง จุดเหอกู่ จุดซานอินเจียว จุดคุณหลุน จุดจื้ออิน ที่ไม่สามารถฝังเข็มได้ เนื่องจากจะทำให้มดลูกบีบตัว ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อลูกน้อยในครรภ์ได้

ดังนั้นคุณแม่ที่สนใจเข้ารับการฝังเข็ม ก็สามารถฝังได้ โดยต้องระวังและฝังเข็มกับแพทย์แผนจีนที่มีความชำนาญ เพื่อสุขภาพที่ดีและปลอดภัยของทั้งคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์

ที่มา : แพทย์จีนศศิชา อยู่คุ้มญาติ, คลินิกฝังเข็มแพทย์แผนจีน โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *