“ไอโอดีน” จำเป็นสำหรับเด็ก ลดปัญหาการเรียนรู้ช้า

0

ไอโอดีน

เอ่ยชื่อนี้ไปคงไม่มีใครไม่รู้จัก แต่แม่นุ่มขอเสริมสักนิดก่อนเข้าเรื่องกันนะคะ ไอโอดีนหรือ “สารไอโอดีน” (iodine) เป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์ แม้ร่างกายจะต้องการไอโอดินเพียงเล็กน้อยแต่ก็ขาดไม่ได้ โดยไอโอดีนจำเป็นต่อทุกช่วงวัย

ในส่วนของเด็กวัยซนนั้น ไอโอดีนจำเป็นต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและสมอง ช่วยลดปัญหาปัญญาทึบ เรียนรู้ช้า

ไอโอดีนจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทารกตั้งแต่ช่วงอยู่ในครรภ์มารดา หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับสารไอโอดีนไม่เพียงพอมีความเสี่ยงต่อการแท้งสูง ทารกมีความบกพร่องในการพัฒนาสมอง ร่างกายแคระแกรน ร่างกายจะเติบโตช้ากว่าปกติ ส่วนผู้ใหญ่ที่ขาดไอโอดีนจะมีภาวะไทรอยด์ต่ำ ทำให้เกียจคร้านอ่อนเพลีย เฉื่อยชา ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

iodine-is-essential-for-children

เด็กวัยซนและวัยรุ่นที่ขาดไอโอดีนอาจเสี่ยงต่อภาวะคอพอก เนื่องจากต่อมไทรอยด์ทำงานมากขึ้น  มีสมองและร่างกายของที่เติบโตช้ากว่าปกติ ตัวเตี้ย แคระแกร็น หรืออาจส่งผลให้ทําให้หยุดการเจริญเติบโต ไม่ร่าเริง ไม่แจ่มใส เรียนรู้ช้า เฉื่อยชา การขาดสารไอโอดีนนานๆ ทำให้ระดับไอคิวโดยเฉลี่ยต่ำกว่ากลุ่มที่ไม่ขาดถึง 10 – 15 จุด

การขจัดปัญหาการขาดสารไอโอดีนทำได้โดยการปรุงอาหารโดยใช้เกลือเสริมไอโอดีน แต่ทั้งนี้ต้องเลือกที่ได้มาตรฐาน เนื่องจากเกลือเสริมไอโอดีนที่ผลิตออกตามท้องตลาดจำนวนมากยังมีปริมาณไอโอดีนไม่สม่ำเสมอ นอกจากนี้คนจำนวนไม่น้อยยังเข้าใจผิดคิดว่าการบริโภคเกลือทะเลนั้นได้รับไอโอดีนเพียงพอแล้ว แต่แท้จริงในเกลือทะเลมีปริมาณไอโอดีนน้อยมาก แทบไม่แตกต่างกับเกลือสินเธาว์เลย

นอกจากเกลือเสริมไอโอดีนแล้ว ควรกินอาหารที่มีไอโอดีนตามธรรมชาติด้วย เพื่อให้ได้รับไอโอดีนเพียงพอ โดยไอโอดีนเป็นสารที่พบมากในเนื้อสัตว์และพืชในทะเล เช่น  อาหารทะเล สาหร่ายทะเล ส่วนปริมาณไอโอดีนที่ที่แต่ละคนควรได้รับใน 1 วัน ขึ้นกับช่วงอายุ และสภาพร่างกาย สำหรับเด็กอายุ 6 เดือนถึง 6 ปี ต้องการ 50-90 ไมโครกรัม ส่วนเด็กวัยเรียน ต้องการ 120 ไมโครกรัม

เพื่อป้องกันภาวะขาดไอโอดีน คุณพ่อคุณแม่ควรให้ลูกน้อยวัยซนได้รับอาหารทะเลอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2  ครั้ง และใช้เกลือเสริมไอโอดีนในการประกอบอาหาร แต่ต้องระวังอย่ารับประทานมากเกินไปนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *