9 ลักษณะคู่ครองที่แต่งแล้วเสี่ยง “หย่า” แน่!

0

หลายๆ คนคงให้ความสนใจว่าเนื้อคู่ของเราควรจะมีลักษณะแบบไหนจึงจะอยู่กันยืด  หลายคนถึงขนาดมีการผูกดวงกันก่อนตัดสินใจแต่งงาน  แต่การพิจารณาว่าคู่ครองแบบไหนที่จะไปด้วยกันไม่รอดก็เป็นอีกเรื่องที่เราต้องพิจารณาอยู่ไม่น้อยก่อนจะตัดสินใจร่วมหอลงโลงกันนะคะ

จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง Household, Income and Labour Dynamics in Australia Survey (HILDA) โดยใช้ข้อมูลจากประชากรของประเทศออสเตรเลีย จำนวน 7,682 ครัวเรือน ในช่วงปี 2001-2007  โดยได้ข้อมูลคู่ชายหญิงที่แต่งงานหรือใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน จำนวน 2,482 คู่ อายุไม่เกิน 58 ปี ภายในช่วง 7 ปีดังกล่าว มีคู่ที่หย่าร้าง แยกทางกันหรือแยกกันอยู่ จำนวน 10.7%

divorce (2)

งานวิจัยจำแนกปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสในการหย่าร้างของคู่แต่งงานออกเป็นสามกลุ่ม ได้แก่

 1. คุณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล เช่น สัญชาติ อายุหรือความต้องการมีบุตร

 2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคม เช่น การศึกษา รายได้หรือสถานภาพการทำงาน

 3. ปัจจัยเกี่ยวกับชีวิตสมรส เช่น พ่อและแม่ของพวกเขาเคยหย่าร้างหรือไม่ จำนวนครั้งที่เคยแต่งงานมาก่อน มีบุตรหรือไม่ เป็นต้น

ได้ข้อสรุปหลักๆ ว่า คู่แต่งงานจะมีโอกาสหย่าร้างกันมากขึ้น (มาก) หาก…

divorce (1)

 1. คู่แต่งงานมีอายุห่างกันเกิน 9 ปี

 2. แต่งงานเมื่อสามีมีอายุน้อยกว่า 25 ปี

 3. ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสูบบุหรี่ แต่อีกฝ่ายไม่สูบ

 4. ผู้หญิงดื่มเหล้ามากกว่าผู้ชาย

 5. ตัวของพวกเขาเคยผ่านการแต่งงานมาก่อน

 6. พ่อหรือแม่ของพวกเขาเคยหย่าร้างกันมาก่อน

 7. สามีตกงาน

 8. ผู้หญิงอยากมีลูก(จำนวน)มากกว่าที่ผู้ชายอยากมี

 9. ไม่มีลูกด้วยกัน

ขณะที่สัญชาติหรือประเทศที่เกิด ศาสนา และการศึกษาของภรรยาไม่มีผลต่อการหย่าร้าง แต่หากระดับการศึกษาใกล้เคียงกันก็จะอยู่กันได้ยืดกว่าค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *