7 ทริควางแผนครอบครัวเพื่ออนาคตที่สดใส

0

การมีบุตรจำนวนมากหรือไม่มีการวางแผนที่ดีจะมีผลกระทบต่อสุขภาพแม่และเด็ก ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ความไม่พร้อมทั้งสภาพจิตใจ ร่างกาย รวมถึงกำลังทรัพย์ ย่อมส่งผลโดยตรงต่อความสุขของสมาชิกในครอบครัว ฉะนั้นการวางแผนครอบครัวจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากต่อคู่สมรส

การวางแผนครอบครัว คือ การที่คู่สมรสปรึกษาหารือกัน วางแผนไว้ล่วงหน้าว่า จะมีลูกหรือไม่มีลูก ถ้าตกลงกันว่าจะไม่มีลูกหรือจะหยุดมีลูก จะคุมกำเนิดด้วยวิธีใด หรือถ้าอยากมีลูก จะมีลูกกันได้เมื่อไหร่ จะมีลูกกันกี่คน และจะมีลูกห่างกันปีกี่ 

ทั้งนี้เพื่อให้คุณและลูกน้อยที่เกิดมานั้นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีสุขภาพจิตดี เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป โดยการวางแผนครอบครัวควรเริ่มตั้งแต่ชายและหญิงตกลงจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน วางแผนจะแต่งงานกัน หรือก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์

7 ทริควางแผนครอบครัวเพื่ออนาคตที่สดใส

Asian Family Playing In Summer Garden Together

1. ตกลงบทบาทหน้าที่กันภายในครอบครัวให้ชัดเจน

ทั้งนี้สามารถสลับบทบาทได้ยามจำเป็นเพื่อความยืดหยุ่น การใช้ชีวิตคู่จะต้องรู้จักปรับตัวเข้าหากัน และพร้อมที่จะให้อภัยกันและกัน

2. การเตรียมพร้อมทางด้านอาชีพและที่อยู่อาศัย

ต้องตกลงกันก่อนแต่งงานว่าหลังจากแต่งแล้วจะแยกมาอยู่กันลำพังเพียง 2 คน หรือจะย้ายไปอยู่กับครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ก่อนจะมีลูกควรจะเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงพอประมาณ มีรายได้ที่แน่นอนและเพียงพอสำหรับการเลี้ยงดูครอบครัว

3. คิดให้ดีก่อนมีลูก

พิจารณาให้รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงิน เวลา ความพร้อมในบทบาทการเป็นพ่อ การมีลูกในขณะที่คู่สมรสยังไม่สามารถปรับตัวเข้าหากันได้ดีพอ อาจทำให้ลูกที่เกิดมามีปัญหาสุขภาพจิตได้

4. การตรวจสุขภาพของทั้งสองฝ่ายก่อนแต่งงานหรือก่อนตั้งครรภ์

เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรละเลย ควรปรึกษาคุณหมออย่างใกล้ชิด การออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี

5. คู่สมรสควรแผนร่วมกันว่าพร้อมจะมีบุตรหรือยัง

จะเริ่มมีบุตรกันเมื่อไหร่ ต้องการบุตรกี่คน จะเว้นระยะห่างการมีบุตรนานแค่ไหน ทั้งคู่ควรปรึกษาหารือและตกลงกันให้ชัดเจน

6. เตรียมตัวเป็นพ่อแม่ที่ดี

เพื่อให้ลูกได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ คู่สมรสต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่พร้อมจะเป็นพ่อคนแม่คน มีความรู้ในการอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดี มีเวลาเพียงพอที่จะดูแลลูก

7. สำหรับคู่สมรสที่ยังไม่พร้อมจะมีบุตรหรือมีบุตรเพียงพอแล้ว

ต้องวางแผนคุมกำเนิดให้ดี เพื่อให้เราสามารถมีลูกได้เมื่อพร้อม เลือกวิธีคุมกำเนิดที่เหมาะสม เพราะแต่ละวิธีก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป

เพราะทุกอย่างติองใช้การวางแผน “ครอบครัว” เป็นสถาบันที่เล็กแต่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการใช้ชีวิต ดังนั้น การมีครอบครัวก็ไม่ควรขาดการวางแผนด้วยเช่นเดียวกัน :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *