8 หนทางสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุข

0

“ผู้สูงอายุ” เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลายเรื่อง ฉะนั้น อารมณ์และความรู้สึกของผู้สูงอายุจะเปราะบางเป็นพิเศษ

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้ อย่างไรก็ตาม การสร้างความสุขในผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่ต้องเรียนรู้ในการปรับตัวและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

8-ways-to-become-a-happy-elderly

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุอาจส่งผลทำให้สุขภาพจิตและร่างกายยํ่าแย่ เช่น มีอาการนอนไม่หลับ เบื่ออาหาร อ่อนแรง เกิดอารมณ์เหงาและว้าเหว่ เศร้าจากการพลัดพราก โกรธ ขี้น้อยใจ วิตกกังวล กลัวถูกทอดทิ้ง หงุดหงิด การย้อนคิดถึงความหลัง ดังนั้น สิ่งที่จะป้องกันการเจ็บป่วยทางจิตใจได้คือ ผู้สูงอายุต้องเรียนรู้ การปรับตัวและยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

นายแพทย์ประพันธ์ พงศ์คณิตานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร เพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่า

ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิต อาจนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้า นอนไม่หลับ หรือสมองเสื่อมได้ จึงต้องเรียนรู้ธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุและการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ซึ่งจะส่งผลดีก่อให้เกิดความสบายใจ ผ่อนคลายและมีความสุข

หนทางสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุข

  1. ผู้สูงอายุควรโอนอ่อนผ่อนตามความเห็นลูกหลานและคิดเรื่องต่างๆ ด้วยความยืดหยุ่น
  2. ทำใจว่า การเกิด แก่ เจ็บ ตายเป็นเรื่องธรรมดา
  3. มองชีวิตตนเองในทางที่ดีและภาคภูมิใจเป็นที่พึ่งพิงแก่ลูกหลาน
  4. เมื่อมีความกังวลต้องพูดคุยกับคนใกล้ชิดเพื่อระบายความรู้สึก
  5. พยายามหากิจกรรมและงานอดิเรกที่ทำแล้วรู้สึกเพลิดเพลินและ มีคุณค่าทางจิตใจ เช่น ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ ทำอาหาร ออกกำลังกาย ตลอดจนเดินทางท่องเที่ยว
  6. พบปะสังสรรค์กับผู้อื่นเพื่อพูดคุยหรือปรับทุกข์
  7. ยึดศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจ เช่น สวดมนต์ เข้าวัด ทำบุญ ฝึกสมาธิ
  8. หมั่นทำจิตใจ ให้เบิกบานอยู่เสมอ ไม่เครียดหรือหงุดหงิด

นอกจากนี้คนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกหลานหรือคนใกล้ชิดควรใส่ใจและสร้างความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุและทุกคนในครอบครัวมีความสุขอย่างแท้จริงค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *