ชวนกันออกกำลังกาย สร้างสังคมดี ครอบครัวมีสุข

0

ปัจจุบันการออกกำลังกายเริ่มเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย  เนื่องจากมีความมีความหลากหลายของกิจกรรมให้เลือกมากมาย  มีสถานที่ออกกำลังการในร่มที่สะดวกสบายทันสมัย   ซึ่งส่งผลดีต่อสมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างมากค่ะ เพราะนอกจากจะได้ทำกิจกรรมต่างร่วมกันแล้ว  ยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง  เมื่อร่างกายแข็งแรง  จิตใจก็สดชื่นแจ่มใส  เมื่อทุกคนในครอบครัวมีความสุข  แน่นอนว่าครอบครัวก็ต้องแข็งแรงมั่นคง

วารสาร The British Journal of Sports Medicine ตีพิมพ์การศึกษาวิจัยที่ยืนยันว่า  การออกกำลังกายเป็นยาขนานเอกที่….

ครอบครัว-ออกกำลังกาย

  • สามารถรักษาโรคซึมเศร้าได้

  • ช่วยเพิ่มระดับสารเคมีที่ชื่อเซโรโทนิน (Serotonin) ในสมอง

  • ช่วยเพิ่มระดับสารสื่อประสาทที่ทำให้อารมณ์ดีและมีความสุขอย่างเอนเดอร์ฟิน (Endorphin) ซึ่งช่วยคลายกล้ามเนื้อ ลดฮอร์โมนความเครียด มีผลให้จิตใจสงบ และนอนหลับลึกขึ้น โ

  • การออกำลังกายที่จะมีผลต่อการรักษาโรคได้นั้น ต้องทำติดต่อกันอย่างน้อย 10 วันขึ้นไป

นอกจากนี้การได้ออกไปทำกิจกรรมที่ตนเองชอบหรือทำแล้วมีความสุข รวมถึงกิจกรรมช่วยเหลือสังคม หรือการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางบวก เช่น เข้าร่วมชมรม อุทิศตนเป็นจิตอาสา ก็มีส่วนช่วยเยียวยาได้เป็นอย่างดีเช่นกัน เพราะผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะขาดความเชื่อมั่นในตนเอง รู้สึกไร้ค่าขาดประสิทธิภาพ จึงทำให้ทำอะไรก็ไม่สำเร็จ

ดังนั้น แค่ได้ลุกขึ้นจากเตียงนอน ก้าวออกจากห้องไปออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการกลับมามองตัวเองดีขึ้น เห็นคุณค่าในตัวเอง   คิดที่จะทำตัวเราให้เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้น ทั้งกับคนในครอบครัวและเพื่อนร่วมสังคมค่ะ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *