เคล็ดลับกระตุ้นพัฒนาการ “การพูด” สำหรับเบบี๋

0

“พัฒนาการการพูด” ถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญด้านหนึ่งของทารก เด็กที่ไม่ยอมพูด พูดไม่ได้ ย่อมไม่สามารถบอกความต้องการได้ อาจจะทำให้เด็กหงุดหงิด อาละวาด ร้องไห้ นำไปสู่ปัญหาทางด้านอามรณ์ พฤติกรรมต่างๆ ตามมา ฉะนั้น พ่อแม่จึงควรดูแลและกระตุ้นพัฒนาการการพูดตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์แม่

5 เคล็ดลับกระตุ้นพัฒนาการ “การพูด” สำหรับเบบี๋

tips-to-stimulate-speaking-for-baby

1.คุยกับลูกตั้งแต่อยู่ในท้อง

เริ่มเร็วกว่าย่อมได้เปรียบค่ะ พ่อแม่ส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่า ขณะที่เบบี๋อยู่ในท้องแม่นั้นเจ้าตัวคงไม่สามารถรับรู้ในสิ่งที่พ่อแม่พูดคุยด้วยได้ แต่แท้จริงแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ฟัง เสียงที่พ่อแม่คุยกับเขานั้น ทารกสามารถรับรู้และรู้สึกได้อยู่เสมอ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการของเบบี๋

2. อ่านนิทานให้ลูกฟัง

เป็นวิธีเพิ่มทักษะด้านภาษาและกระตุ้นพัฒนาการการพูดให้แก่เด็กที่ดีเยี่ยม นิทานจะทำให้เด็กรู้คำศัพท์มากขึ้น รู้จักเชื่อมโยงความหมายเข้ากับรูปภาพ โดยพ่อแม่ควรเลือกนิทานให้เหมาะสมกับวัยของลูกน้อย เพราะถ้ายังเล็กมาก พ่อแม่ควรซื้อนิทานที่เน้นภาพ เน้นสี ไม่ใช่เนื้อหา

3.สนุกกับการสอน

เบบี๋จะสนุกกับการเรียนรู้และสนใจสิ่งรอบข้าง ถ้าพ่อแม่สอนลูกด้วยความสนุกในการฝึกพูด อย่าดุหรือใส่อารมณ์เพื่อบังคับให้ลูกจดจำหรือพูดตามได้ในทันที เพราะอาจกระทบจิตใจของลูกได้ นอกจากนี้ อาจใช้ตัวช่วย เช่น ของเล่นที่มีการเล่นเสียงสูงต่ำ เสียงของสัตว์ต่างๆ เช่น สุนัข แมว นก ฯลฯ

4. เน้นความสม่ำเสมอ

ในแต่ละวันพ่อแม่ควรสอนให้ลูกเรียนรู้ภาษาในชีวิตประจำวัน โดยการสอนคำสั้นๆ ง่ายๆ เช่น อาบน้ำ กินนม และชื่อของสิ่งของใกล้ตัว เช่น โต๊ะ เก้าอี้ รองเท้า เป็นต้น เพื่อการพัฒนาที่รวดเร็วขึ้นพ่อแม่ควรใช้ภาษาทางสายตาเวลาพูดกับลูกด้วย จะช่วยให้ลูกเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการสื่อสารมากขึ้น

5. พูดซ้ำๆ ย้ำบ่อยๆ

การที่พ่อแม่พูดคำใดคำหนึ่งซ้ำบ่อยครั้ง เบบี๋ย่อมซึมซับและเรียนคำเหล่านั้นได้แน่นอน แต่ต้องให้เวลาเขาสักพักในการพูดตามหรือตอบกลับด้วย พัฒนาการทางการพูดของเด็กไม่สามารถเกิดขึ้นได้เอง แต่จะต้องเกิดจากการปฏิสัมพันธ์กัน พ่อแม่จึงควรพูดคุยกับเขาและสอนเขาบ่อยๆ


 

พัฒนาการเบบี๋ในด้านการพูดนั้นอาจจะช้าหรือเร็วกว่าเกณฑ์มาตรฐานแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่า เด็ก อยู่ในสภาวะแวดล้อมแบบไหน ถ้าพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับลูก ทารกก็อาจจะพัฒนาไปได้ไม่เร็วนัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *