ว่าด้วยเรื่องอาหารของเบบี๋วัย 0-12 เดือน ที่พ่อแม่ต้องรู้

0

โภชนาการในช่วงวัยทารก เป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพและสติปัญญาที่ดีในระยะยาว โดยทารกจะได้รับอาหารผ่านทางสายรกตั้งแต่เริ่มเป็นชีวิต และค่อยๆ เติบโตจนกระทั่งคลอดออกมา ต้องเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งต่างๆ รวมทั้งเรื่องการกินด้วย ดังนั้น การให้อาหารเบบี๋อย่างเหมาะสมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ต้องใส่ใจ

7 ข้อเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการของทารกวัยแรกเกิด-12 เดือน

nutrition_ages_0_12_month

  1. ให้นมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 เดือน ไม่ต้องให้อาหารอื่นแม้แต่น้ำ โดยน้ำนมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุด มีคุณภาพและสารอาหารครบถ้วนเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของทารก
  1. เริ่มให้อาหารตามวัยเมื่ออายุ 6 เดือน ควบคู่ไปกับนมแม่ เพราะทารกวัยนี้นมแม่อย่างเดียวจะไม่พอเพียง ทารกจำเป็นต้องได้รับอาหารตามวัยร่วมกับนมแม่ ทั้งนี้ ถ้าการเจริญเติบโตมีแนวโน้มลดลงหรือไม่สามารถให้นมแม่ได้อย่างเต็มที่ อาจเริ่มให้ก่อนอายุ 6 เดือนได้แต่ไม่ควรให้ก่อนอายุครบ 4 เดือน
  1. เพิ่มจำนวนมื้ออาหารตามวัยเมื่ออายุลูกเพิ่มขึ้น จนครบ 3 มื้อ เมื่อลูกอายุ 10-12 เดือน
  1. ค่อยๆ เพิ่มปริมาณและความหยาบของอาหารขึ้น ตามอายุ เช่น เด็กวัย 6-8 เดือน เริ่มให้อาหารเสริมในลักษณะเหลว-กึ่งเหลว ส่วนเด็กวัย 10-12 เดือน เริ่มให้อาหารเสริมในลักษณะสับหยาบ
  1. ให้อาหารตามวัยที่มีคุณภาพและครบ 5 หมู่ ทุกวัน ได้แก่ กลุ่มข้าว-แป้ง กลุ่มผัก กลุ่มผลไม้ กลุ่มเนื้อสัตว์ และกลุ่มนมในปริมาณที่เหมาะสมตามวัย และควรกินให้หลากหลาย
  1. ให้อาหารสะอาดและปลอดภัย รวมถึงให้อาหารรสธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการปรุงแต่งรส ไม่ว่าจะเป็น เกลือ, น้ำตาล, น้ำผึ้ง รวมถึงอาหารที่ปรุงด้วยน้ำมัน เนย ไขมันอื่นๆ และเครื่องปรุงต่างๆ เพราะอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพเบบี๋ อาทิ อาหารที่มีรสหวานและมันเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคอ้วน ฟันผุ และไขมันในเลือดสูง
  1. ให้ดื่มน้ำสะอาด งดเครื่องดื่มรสหวาน รวมถึงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น น้ำอัดลม ชา กาแฟ

ขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคะ ว่าการให้อาหารทารกและเด็กเล็กอย่างถูกต้อง เหมาะสม ถือเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *