ไม่อยากให้เบบี๋พิการแต่กำเนิด ต้องใส่ใจเพื่อลดความเสี่ยง!

0

พ่อแม่จำนวนไม่น้อยมองว่าปัญหา “ทารกพิการแต่กำเนิด” เป็นเรื่องไกลตัว แท้จริงแล้วปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆ โดยองค์การอนามัยโลกได้สำรวจความพิการแต่กำเนิดในทารกทั่วโลกพบว่า มีทารกพิการแต่กำเนิด 3-5% หรือปีละประมาณ 8 ล้านคน จากทารกที่คลอดประมาณ 130 ล้านคนต่อปี

ข้อมูลจาก นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) ระบุว่า ความพิการแต่กำเนิดแบ่งได้ เป็น 2 ส่วน

  1. ความพิการทางด้านโครงสร้างของร่างกาย เช่น คลอดออกมาแล้วเป็นโรคหัวใจ ปากแหว่งเพดานโหว่ แขนขาขาด
  2. ความพิการของการทำงานในหน้าที่และภาวะร่างกาย เช่น มีภาวะต่อมไทรอยด์บกพร่องหรือกลุ่มโรคโลหิตจาง ธาลัสซีเมีย เป็นต้น

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้วิเคราะห์ฐานข้อมูลความพิการแต่กำเนิด 20 โรคของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสปสช.ที่เก็บข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข 77 จังหวัด พบว่าในปี 2561 จากเด็กทารกแรกเกิด 640,919 ราย พบภาวะพิการแต่กำเนิดของทารก 2.17 % คิดเป็น 13,877 รายของเด็กเกิดมีชีพ

do-not-want-children-with-congenital-malformation-must-pay-attention-to-reduce-the-risk

สำหรับความพิการแต่กำเนิดที่พบบ่อยที่สุด 4 อันดับแรก ได้แก่

  1. โรคหัวใจแต่กำเนิด
  2. แขนขาผิดรูป
  3. ปากแหว่งเพดานโหว่
  4. กลุ่มอาการดาวน์

ทั้งนี้ ความพิการแต่กำเนิดปัจจุบันส่วนใหญ่ประมาณ 70% สามารถแก้ไขและรักษาได้ รวมถึงฟื้นฟูให้เด็กสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ นอกจากนี้ การดูแลสุขภาพของมารดา การวางแผนการตั้งครรภ์ ช่วยไม่ได้ทารกเกิดความพิการแต่กำเนิดได้ด้วย  การรับประทานโฟเลตตั้งแต่ก่อนเริ่มตั้งครรภ์จนกระทั่งตั้งครรภ์ครบ 3 เดือน การดูแลสุขภาพของมารดารวมถึงดูแลโรคต่างๆ ในมารดาที่เป็นอยู่ให้คงที่ หลีกเลี่ยงการติดเชื้อต่างๆ ในมารดาและลดภาวะปัจจัยเสี่ยง เช่นงดสูบบุหรี่ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และงดการใช้สารหรือยาต่างๆ ที่มีผลต่อเด็กในครรภ์ เป็นต้น

ความพิการแต่กำเนิดเป็นปัญหาที่รุนแรง เพราะอาจทำให้เด็กมีภาวะตั้งแต่พิการและรุนแรงสูงสุดถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้น เป็นเรื่องที่ว่าที่พ่อแม่มือใหม่ต้องใส่ใจให้มากค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *