ไม่อยากให้เบบี๋เสี่ยงโรค ต้องพาไปฉีดวัคซีน!

0

ทารกแรกเกิดทุกราย จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค และตับอักเสบบี ซึ่งจะบันทึกไว้ในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก และจะนัดให้มารับวัคซีนครั้งต่อไป คุณพ่อและคุณแม่ควรพาเบบี๋มารับวัคซีนตามนัดที่โรงพยาบาลเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค และกระตุ้นให้ร่างกายของลูกสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆ ค่ะ

เด็กช่วงวัยต่างๆ VS วัคซีนป้องกันโรค

children-in-different-ages-vs-vaccine-against-disease

 • อายุ : แรกเกิด วัคซีนป้องกันโรคที่ควรได้รับ ได้แก่ วัณโรค ตับอักเสบ บี ครั้งที่ 1
 • อายุ : 1-2 เดือน วัคซีนป้องกันโรคที่ควรได้รับ ได้แก่ ตับอักเสบ บี ครั้งที่ 2
 • อายุ : 2 เดือน วัคซีนป้องกันโรคที่ควรได้รับ ได้แก่ คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ตับอักเสบ บี ครั้งที่ 1
 • อายุ : 4 เดือน วัคซีนป้องกันโรคที่ควรได้รับ ได้แก่ คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ตับอักเสบ บี ครั้งที่ 2
 • อายุ : 6 เดือน  วัคซีนป้องกันโรคที่ควรได้รับ ได้แก่ ตับอักเสบ บี คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครั้งที่ 3
 • อายุ : 9 เดือน วัคซีนป้องกันโรคที่ควรได้รับ ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม ครั้งที่ 1
 • อายุ : 1 ปีครึ่ง วัคซีนป้องกันโรคที่ควรได้รับ ได้แก่ คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ครั้งที่ 4 ไข้สมองอักเสบ 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 1 เดือน
 • อายุ : 2 ปีครึ่ง  วัคซีนป้องกันโรคที่ควรได้รับ ได้แก่ ไข้สมองอักเสบ ครั้งที่ 3
 • อายุ : 4 ปี วัคซีนป้องกันโรคที่ควรได้รับ ได้แก่ คอตีบ ไอกรน บาดทะยักและโปลิโอ ครั้งที่ 5

เมื่อพาลูกไปฉีดวัคซีน บางครั้งเจ้าตัวเล็กอาจจะเกิดอาการกลัว พ่อแม่สามารถช่วยปลอบโยนเบบี๋ไม่ให้ตกใจกลัว โดยการเบี่ยงเบนความสนใจขณะที่คุณหมอกำลังฉีดยา วิธีเบี่ยงเบนขึ้นกับอายุ เช่น ถ้าเป็นเด็กไม่เกิน 3 ขวบให้ร้องเพลง อ่านนิทาน ชี้ชวนให้ดูรูปภาพบนผนังห้อง หรือให้เล่นของเล่น

พ่อแม่ควรดูแลแผลที่เกิดจากวัคซีนอย่างไร

 1. รักษาบริเวณที่ฉีดให้สะอาด โดยเช็ดด้วยสำลีและน้ำสะอาดก็เพียงพอ
 2. อย่าสะกิดตุ่มหนองหรือใช้ยาใดๆ ทาบริเวณที่ฉีด
 3. แผลที่เกิดจาก บีซีจี อาจเป็นฝีขนาดเล็กอยู่ได้นาน 3-4 สัปดาห์ จะเป็นๆ หายๆ ไม่จำเป็นต้องใส่ยาหรือปิดแผล

ทั้งนี้ หากคุณพ่อคุณแม่วิตกกังวลว่าลูกน้อยจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อวัคซีนในทางที่ไม่ดี หรือพบความผิดปกติบริเวณที่ฉีด เช่น บวมแดง ปวดแผลขยายใหญ่ขึ้นเป็นหนอง ควรรีบพาเบบี๋ไปพบแพทย์ทันทีค่ะ​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *