Tag Archives: unfaithful

5 วิธีจัดการ ‘คนรักนอกใจ’ ให้อยู่หมัด (1)

5 วิธีจัดการ ‘คนรักนอกใจ’ ให้อยู่หมัด

“การนอกใจ” ถือเป็นปัญหาระดับชาติที่ยอมกันไม่ได้ง่ายๆ แต่เชื่อหรือไม่คะว่าหลายต่อหลายคู่ที่ผ่านพ้นวิกฤตนั้นมาได้กลับรักกันเข้าใจกันอย่างแนบแน่นมากยิ่งขึ้น