Tag Archives: salaryman

มนุษย์เงินเดือนก็ฟิตเฟิร์มได้ แค่ใช้เทคนิคนี้!

มนุษย์เงินเดือนก็ฟิตเฟิร์มได้ แค่ใช้เทคนิคนี้!

ถ้าคุณทำงานวันละ 12 ชั่วโมง คงยากที่จะเจียดเวลาไปเข้าแคมป์ฝึกความฟิตหรือวิ่งยาวๆ ในสวนสาธารณะ (ต่อให้วิ่งสั้นๆ ก็ยังไม่สามารถเลย)