Tag Archives: No Mobile Phone Phobia

no-mobile-phone-phobia (2)

รู้จัก… “โรคโนโมโฟเบีย” ไม่มีมือถือฉันอยู่ไม่ได้! ขนาดนั้นเลย?

“โนโมบายโฟนโฟเบีย” (No Mobile Phone Phobia) หรือ “โนโมโฟเบีย” เป็นคำศัพท์ที่องค์การวิจัยของสหราชอาณาจักร บัญญัติขึ้นเมื่อปี 2008 คือ อาการขาดมือถือไม่ได้ เสพติดมือถือ จัดอยู่ในกลุ่มอาการวิตกกังวล เช่น ผู้ที่มีมือถือแต่ใช้การไม่ได้ เนื่องจากอยู่ในที่ที่ไม่มีสัญญาณ หรือแบตเตอรีหมด จะรู้สึกหงุดหงิด กระวนกระวาย บางรายหากเป็นมาก อาจเครียด ตัวสั่น เหงื่อออก และคลื่นไส้ได้