Tag Archives: ICC

มะเร็งท่อน้ำดี

ชาวอีสานครองแชมป์เป็น “มะเร็งท่อน้ำดี” เหตุกินปลาน้ำจืดแบบดิบๆ!!

“มะเร็งท่อน้ำดี” เป็นมะเร็งตับชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์เยื่อบุน้ำดีทั้งในและนอกตับพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ในประเทศไทยโรคนี้เป็นปัญหาทางสาธารณสุขสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเชื่อว่าสาเหตุเกิดจากการรับประทานปลาน้ำจืดแบบดิบๆ