Tag Archives: Enzyme

Organic cold-pressed raw vegetable juices

แนะนำ 6 น้ำหมักผักผลไม้เพื่อสุขภาพ

ความหมายของมันก็คือ น้ำผักหรือผลไม้คั้นแยกกากสดๆ เพียงชนิดเดียว โดยไม่ปรุงรสหรือผสมส่วนผสมอื่นๆ ลงไป คั้นโดยใช้เครื่องแยกกาก หรือนำผักผลไม้ที่ต้องการไปสับหรือตำ แล้วคั้นแยกน้ำออกจากกากด้วยผ้าขาวบางก็ได้